dinsdag 9 februari 2010

Eenheid

Eensgezindheid in de kerk vraagt de totale inzet van ieder individueel lid voor de kerk als geheel en niet alleen voor een vertakking of fractie.
Saamhorigheid bij ons streven naar een gemeenschappelijk doel en gebruikmaking van elkaars capaciteiten en inzicht zijn onontbeerlijk bij de verwezenlijking van enig project.
Samenwerking wordt vaak aangezien voor eensgezindheid. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van eensgezindheid, maar het is niet ons doel. Ons doel is één-zijn met God en met elkaar. Zo is ook coëxistentie, het vreedzaam naast elkaar leven nog geen verzoening, de eenheid met God. Coëxistentie is maar al te vaak een mooi woord voor verdeeldheid.
Wij kunnen eenheid demonstreren door te beseffen dat wat ons samenbrengt onze liefde voor God is. Deze liefde laat geen afscheiding, geen verdeeldheid toe, geen ondergeschiktheid noch autocratische gevoelens, geen aanmatiging en haat, geen onbegrip.

Geen opmerkingen: