zaterdag 13 februari 2010

Beseffen

Evenals in het verleden is Jezus ook heden nog de Wegwijzer voor de mensheid. Zijn leer van de geestelijke eenheid van de mens met de Vader is geen achterhaald credo of dogma, maar een aantoonbaar feit. De Christus, Waarheid, is de bezielende kracht in de ervaring van een ieder van ons die gehoor geeft aan zijn aanwezigheid en macht. Het is de Christus, de macht van God in het menselijk bewustzijn, die in alle omstandigheden en in elke situatie voorhanden is.
Als de stromen van de natuur van de mens, van vrees of onwetendheid tegen een rechte koers ingaan, dan is het de Christus of de Waarheid van het zijn in onze gedachten, die orde schept en bepaalt welke stap genomen moet worden, welke koers moet worden voortgezet. De Christus doet ons beseffen dat de Liefde die God is, een tastbare werkelijkheid is die zin geeft aan het bestaan, een doel geeft aan ons werken; die de last van wanhoop en schuld van ons afneemt, apathie en onverschilligheid uitbant. De Liefde die zelfrespect ontwikkelt, ons verlangen voedt om goed te doen en kracht geeft aan elk streven naar gerechtigheid.

Geen opmerkingen: