vrijdag 19 februari 2010

Bescherming

Hebt u ooit aan God gedacht als aan Beginsel - bestendig, onveranderlijk en onveranderbaar? Hebt u er ooit over nagedacht dat u op gelijksoortige wijze met God verbonden bent zoals een idee met het bewustzijn dat deze idee voortbrengt? Hebt u ooit geprobeerd om God, het goddelijk Beginsel van de mens, te zien als de enige betrouwbare bron voor harmonie en bescherming in uw dagelijkse leven?
Dit goddelijk Beginsel bestuurt iedere juiste activiteit, want dit Beginsel is God Zelf. Het is de eeuwige Liefde, die het ganse heelal, met inbegrip van de mens, insluit en omsluit. Het is de Vader en Moeder van de mens. het is de oorsprong van harmonie en ook de handhaver ervan. Het heeft eeuwige en onveranderlijke kenmerken. Het is oneindige intelligentie, of het goddelijk Gemoed. Het is Geest, en datgene wat het schept is geheel geestelijk. Het houdt de geestelijke schepping, de mens en het heelal, in harmonie in stand.
God kent niets buiten Zichzelf, buiten Zijn eigen oneindige geestelijke sfeer. In dit geheel geestelijke klimaat of bewustzijn hebben wij ons werkelijke bestaan als de idee van God.

Geen opmerkingen: