vrijdag 18 september 2009

Jezus volgen

Christus Jezus heeft ons de hoogste zichtbare illustratie gegeven van de wijze waarop het begrijpen van het goddelijk Beginsel een algehele verandering in de menselijke ervaring brengt. Jezus manifesteerde de hoogste vorm van de mensheid door zijn geestelijk begrijpen van het Beginsel van het wezen van de mens. Hij zei (Joh. 12:32): "En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken." Er moest een verhogen plaatsvinden, een vergeestelijking van de gedachte, een begrijpen van Beginsel, zodat de eigenschappen van Ziel de verlossing tot het menselijk bevattingsvermogen konden brengen. Jezus week nooit af van zijn Beginsel; daarom maakte hij voortdurend vorderingen in het overwinnen van sterfelijkheid en het demonstreren van zijn volmaakte geestelijke zelf.
Het is nog steeds aan ons zijn demonstraties na te volgen. Het goddelijk Beginsel, dat door Jezus gedemonstreerd werd, is hetzelfde Beginsel, dat in deze tijd door middel van Christian Science de volmaaktheid van de mens als de idee van God openbaart. Beginsel is in alle eeuwigheid Eén: het is Alles in oneindigheid; het is God, onze Vader-Moeder, hier en nu.

zaterdag 5 september 2009

Oplossing vinden

Wanneer wij een probleem met betrekking tot menselijke verhoudingen uitwerken, moeten wij er voor zorgen, dat wij niet de mening koesteren, dat wij het slachtoffer van omstandigheden zijn. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet. Niet de individualiteit van het ware menszijn wordt op de proef gesteld, maar wèl ons geloof in en ons begrijpen van de ware individualiteit. Wanneer wij ons strikt houden aan het geestelijke feit, dat alle verhoudingen in God verblijven en in Zijn hele schepping op harmonische wijze tot uitdrukking worden gebracht, zullen wij iedere poging laten varen om louter stoffelijke middelen aan te wenden om een geschil bij te leggen.
Wij zullen de oplossing zoeken in een juist begrijpen van God en van onze harmonische geestelijke verhouding tot het ganse mensengezin. Laten we niet vergeten, dat een persoonlijke zin van onszelf en anderen de ware individualiteit verbergt, en dat, naarmate de persoonlijke zin wordt uitgeschakeld, de ware individualiteit, of het kind van God, aan het licht zal worden gebracht.

vrijdag 4 september 2009

Onhoorbare stem

Gods leidende hand is steeds in onze nabijheid. Ootmoed stelt ons in staat dit te zien. Geloof aan het goede maakt het ons makkelijk die te gehoorzamen. Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, beschrijft de onweerstaanbare macht van de leiding van Liefde, wanneer zij ons in het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift vertelt (blz. 559):"Voor het menselijk gemoed is de onhoorbare stem van Waarheid 'gelijkerwijs een leeuw brult'. Zij wordt gehoord in de wildernis en in de duistere plaatsen waar vrees woont."
De enige eis, die Waarheid ons stelt, is, dat wij luisteren naar deze stem. Christian Science toont ons hoe dit te doen.

"Herder, wijs de weg mij aan,
Die mij opwaarts leidt,
Hoe ik zamel, hoe ik zaai,
Hoe 'k Uw schapen weid."
(Poems, blz. 14)