woensdag 27 mei 2009

Taak

Lijkt het, alsof onze omgeving saai en duf is, of ons dagelijks werk eentonig en vervelend? "Zie van de plaats waar gij zijt" en erken de waarheid - en houd u daaraan - dat u in uw werkelijke zijn in Gemoed, Geest, Ziel, leeft, waar harmonie en vreugde bij voortduring verblijven. Het besef dat het weerspiegelen van de harmonische vreugdevolle werkzaamheid van het goddelijk Gemoed 's mensen werkelijke taak is, brengt degene die zijn werk heeft aan huis, in het kantoor, in de fabriek of ergens anders, er toe opgewektheid, vlugheid, ijver, vindingrijkheid, waakzaamheid en welwillendheid tot uiting te brengen, en zo worden dan zijn dagen interessant en aangenaam, en brengen ruime beloning met zich.

Zolang wij menen, dat ons geluk en welzijn afhankelijk zijn van personen of omstandigheden, zullen wij ze niet verwerven. Werkelijke en duurzame vrede, vreugde en voldoening kunnen alleen verkregen worden door ons algeheel te verlaten op God, Waarheid en Liefde, de bron van al het goede.

maandag 25 mei 2009

Vraag van de week

Wetenschap en Gezondheid luidt, "Het middel voor schoonheid is minder waan en meer Ziel,...( blz. 247). "Wat betekent dit voor u en hoe brengt u dit in toepassing in uw eigen leven?

(Science and Health states, "The recipe for beauty is to have less illusion and more Soul,...(p. 247)." What does this mean to you, and how are you applying this in your own life?)

zondag 17 mei 2009

Vraag van de week

Heb je een favoriet gezang? Hoe heeft het je door een moeilijke tijd heen geholpen?

(Do you have a favorite hymn? How has it helped you through a difficult time?)

maandag 11 mei 2009

Vraag van de week

Heeft God een doel voor ieder van ons?

Hoe heb je gebeden om God’s doel te leren kennen en deze te volgen?

(Does God have a purpose for each of us? How have you prayed to learn and follow God's purpose for you?)

maandag 4 mei 2009

Vraag van de week

Hoe wilt u bidden voor vrede en bescherming temidden van berichtgeving over epidemie?

(How do you pray for peace and protection amid news reports of an epidemic?)

zondag 3 mei 2009

Vraag van de week

Hoe bidt u in situaties van intense rivaliteit in relatie met sport of familie of werk, enz.?

(How do you prayerfully address situations of intense rivalry, whether related to sports, siblings, employment, etc.?)