dinsdag 28 april 2009

Nieuwe stem

Een nieuwe stem wordt in de wereld gehoord, een nieuwe hoop is geboren. De grondtoon dezer eeuw is niet chaos maar Christus. De Christus, zoals hij in Christian Science wordt begrepen, komt alle dingen herstellen. Maar voor dit herstel ten volle kan plaats vinden, moeten de oude dingen voorbijgaan en het oude materialisme moet vervangen worden door een geestelijk begrip van de schepping.

maandag 27 april 2009

Gezang 232

Bij het heengaan van mijn moeder zijn de gezangen uit het "Gezangboek van Christian Science" mij tot grote steun geweest. Het volgende vers uit gezang 232 was bijzonder vertroostend:

O Liefde, o Moeder zoo nabij,
In vreeze en twijfel zegent Gij;
Hoe juicht in ons vernieuwd gemoed
Een klank zoo zacht en wonderzoet:
"De mensch is kind van God."

dinsdag 21 april 2009

Quick Quote

"De mens is onvernietigbaar en eeuwig."

Wetenschap en Gezondheid blz. 402

maandag 20 april 2009

Vraag van de week

How do you balance prayer for the preservation of the environment with practical actions?


Hoe kies je het evenwicht in je gebed als het gaat om het behoud van het milieu en concrete acties?

donderdag 2 april 2009

Uw naaste liefhebben

Christian Science openbaart, dat God Alles-in-alles is. Hij is alle intelligentie, alle macht, al het goede. Christian Science openbaart dat de mens de geestelijke weerspiegeling van God is, en op volmaakte wijze uitdrukking geeft aan elke hoedanigheid van zijn goddelijke Vader-Moeder. Daar wij begrijpen dat deze geestelijke weerspiegeling de wezenlijke identiteit van de mens is, hebben wij vanzelfsprekend waardering voor onze naaste in plaats van hem te veroordelen, hebben wij hem lief, verdedigen hem, handelen ten opzichte van hem als wij zouden willen dat hij jegens ons zou doen.
Het is helemaal niet moeilijk om de werking van Liefde praktisch te benutten. Het is niet alsof wij een taak trachten te volbrengen die tegenstrijdig is met de natuurlijke krachten of wetten.
Men hoeft slechts gedurende een enkele dag oprecht de hoedanigheden van Liefde, zoals tederheid, onzelfzuchtigheid, barmhartigheid en nederigheid in toepassing te brengen om meer harmonie en geluk deelachtig te worden.