donderdag 9 januari 2020

Het beeld van Ziel

Eigenlijk hebben wij het recht niet onszelf te identificeren met het beeld en de gelijkenis van God anders dan in het Christelijk verband van onze strijd met ongenezen zonde en het nadrukkelijk streven die te overwinnen. Alleen dan leggen we een hechte basis voor de zekerheid en het besef dat God, het goede, Alles is en dat het kwaad geen plaats, macht of substantie bezit. Wij gaan duidelijker beseffen hoe wij door aanhoudend bidden de zonde moeten uitschakelen telkens wanneer wij ermee geconfronteerd worden - door nederigheid en berouw, door wetenschappelijk begrijpen en aanvaarden van de immer tegenwoordige verlossende invloed van de Christus. Maar waar het hier om gaat is het radicale berouw dat ons leven totaal hervormt. Terecht merkt Mrs. Eddy dan ook op: ‘Wanneer de mens geheel en al beheerst wordt door het ene volmaakte Gemoed, heeft hij geen zondige gedachten en zal hij geen verlangen hebben te zondigen.” (Misc.Wr.blz.198)
Vaak wordt doorzettingsvermogen vereist. Niet alleen moeten wij ons denken corrigeren, wij moeten er ook voor zorgen dat onze daden in overeenstemming zijn met onze idealen. Wij zijn altijd in staat méér te doen om de richting te volgen die Jezus ons heeft aangewezen. Voor zover wij inderdaad volgen, breekt het licht van de Christus door en onderscheiden wij steeds duidelijker de mens in de stralenglans van zijn ware wezen - het beeld van Ziel. Dit geneest.

Geen opmerkingen: