donderdag 2 januari 2020

De Christus boodschap

De Christus is de boodschap dat God bij ons is, dat het goede overal aanwezig is. Jezus verkondigde die boodschap overal waar hij kwam. En hij toonde aan dat het waar was wat hij zei door de mensen te genezen. Hij was daartoe in staat omdat hij zo zeker wist dat Gods macht altijd aanwezig is. In Wetenschap en Gezondheid p. 332 lezen we: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Je kunt je gedachten tot God richten als je angstig bent of verdwaald - en zelfs als je je schaamt over je dwaasheden. Zijn Christus - die boodschap van God dat Hij bij je is en dat alles goed is - is er altijd om je te helpen. De Christus maakt duidelijk wat je doen moet en waar je heen moet. Hoe kunnen we de Christus vinden? Wij kunnen stil zijn en onze gedachten tot bedaren laten komen. Dan kunnen we bidden en luisteren naar Gods stem, die zegt dat Hij onze Vader-Moeder is en ons liefheeft. Dan voelen we ons veilig in het besef dat wij in feite al thuis zijn bij onze Vader-Moeder God.

Geen opmerkingen: