zondag 17 november 2019

Berouw en hervorming

In de eerste pagina’s van het hoofdstuk ‘De toepassing van de Christelijke Wetenschap’ uit Wetenschap en Gezondheid bespreekt Mrs. Eddy het voorval dat plaatsvond toen Jezus eens de maaltijd gebruikte in het huis van de Farizeeër Simon. Het is het moment waarop Jezus de zonden vergeeft van een aanwezige vrouw die niet was uitgenodigd (later aangeduid als Maria Magdalena). Zij had Jezus’ voeten met haar tranen gewassen en ze gedroogd met haar lange haren en ze gezalfd met kostbare olie.  Bij het overdenken van deze bladzijden wordt het de lezer spoedig duidelijk hoezeer berouw en hervorming onontbeerlijk zijn voor Christelijk genezen. En hij leert dat Christelijke liefde alleen ten deel valt aan hen die spijt hebben van hun fouten en zich bekeren. Berouw en hervorming leiden tot grotere liefde en het is deze liefde die leidt tot genezing in Christian Science. Het is de Christelijke liefde die geneest. Mrs. Eddy schrijft over het genezende werk van de Christian Scientist: ‘Als de Christian Scientist genoeg Christelijke liefde heeft om zijn eigen vergiffenis te verwerven en eenzelfde woord van goedkeuring te verdienen als Jezus aan Maria Magdalena gaf, dan is hij Christen genoeg om wetenschappelijk te werken en zijn patiënten met mededogen te behandelen; het resultaat zal dan aan de geestelijke bedoeling beantwoorden’.

Geen opmerkingen: