zondag 27 oktober 2019

Triomf van Waarheid

Wanneer de deur naar geestelijk begrijpen opengaat wordt God zichtbaar als oneindige goddelijke Geest en de mens als Gods geestelijke weerspiegeling of beeld. En materie is niet substantiĆ«le werkelijkheid, maar een illusie van de stoffelijke zinnen. Deze waarheden moesten Jezus in staat hebben gesteld te genezen en de onsterfelijkheid aan te tonen door zijn opstanding. Het was een bewijs van de uiteindelijke triomf van Waarheid over dwaling, van Geest over de stof, van Leven over de dood. De wederopstanding van de Meester was alleen door geestelijke macht mogelijk. Hierdoor werd de almacht van de goddelijke Geest gedemonstreerd en de schijnbare macht en wezenlijkheid van de stof vernietigd. De aarzeling om in de opstanding te geloven is wellicht niet geheel onbegrijpelijk in onze werelds ingestelde, materialistische tijd. Jezus maakte een opmerking die van groot belang is voor ons allen (Joh.20:27-29): ‘Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.’ Jezus is onze Wegwijzer. Zijn genezingswerken en wederopstanding demonstreren eindeloze mogelijkheden voor individuele geestelijke groei, waarmee wij onszelf en anderen kunnen genezen. Als wij hem navolgen kunnen ook wij verrijzen en uitreiken naar een hoger begrip van de geestelijke werkelijkheid en van Gods oneindige goedheid en liefde. De apostel Paulus zegt het aldus (Kol.3:1,3): ‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn . . . Want . . . uw leven is met Christus verborgen in God.’

Geen opmerkingen: