maandag 2 september 2019

Bron van al het goede

God is de bron van al het goede. Alles wat waarlijk het leven bevestigt en het goede schenkt, is afhankelijk van onze goddelijke Vader-Moeder. Gedrag dat in strijd is met de wet, in welke vorm dan ook, brengt geen permanente voldoening of blijvende vrede. Alles wat ons opsluit in een materiële levenswijze, maakt ons onderhevig aan sterfelijke begeerten, angst en pijn. Verdwaasd door deze tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zinnen, lijkt het misschien moeilijk de vaste leiding van de geestelijke zin te zien, die tot ons komt door middel van de Christus. De keuze die ons wordt voorgelegd is eigenlijk òf ons te houden aan geloofsvormen van sterfelijk denken òf te stijgen naar een hoger denkniveau. Er is slechts een Gemoed. En dit Gemoed weet en bewerkstelligt slechts het goede en als de mens van God weerspiegelen wij het volkomen reine wezen van Gemoed. Als wij een meningsverschil met onze naaste hebben, kunnen wij dit uit de weg ruimen door ons voor de oplossing te wenden tot het volmaakte Gemoed. Het resultaat kan een oplossing zijn die alle bij de kwestie betrokken partijen tevreden stelt. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings p. 356: “Om de opgekropte elementen van het sterfelijk gemoed lucht te geven, is geen vreselijke ontploffing nodig. Het is niet nodig korte tijd toe te geven aan afgunst, rivaliteit en haat, opdat zij door lijden vernietigd zullen worden; zij moeten verstikt worden door gebrek aan lucht en vrijheid.”

Geen opmerkingen: