dinsdag 6 augustus 2019

Geestelijke vooruitgang

In het laatste deel van het hoofdstuk “Samenvatting’ uit Wetenschap en Gezondheid p. 495 wordt antwoord gegeven op de vraag “Hoe kan ik het snelst vorderingen maken in het begrijpen van Christian Science?” En in dat antwoord komt een zin voor waar sommige lezers zo nu en dan het hoofd over breken. Ze vragen zich dan af waarom die zin daar eigenlijk staat. Mrs. Eddy schrijft: “Ook zult u gaan zien, dat in de Wetenschap geen verkeerde suggesties van de ene sterveling op de andere kunnen overgaan, want er is slechts één Gemoed en dit altijd-tegenwoordige, almachtige Gemoed wordt door de mens weerspiegeld en regeert het ganse heelal.” Kunnen we hieruit niet de conclusie trekken dat de schrijfster ingezien had hoe doorslaggevend dit punt is voor de voortdurende vooruitgang van een ieder die zich er met heel zijn hart toe zet de Christus te volgen? Inderdaad kan het er bij tijden wel op lijken alsof er een wet is die zich tegen geestelijke vooruitgang verzet. Het lijkt dan of er een gevoel van zwaarmoedigheid over ons ligt, haast alsof er gedachten zijn die suggereren of die geloven dat geestelijke zaken niet een stimulans inhouden en ons vooruit helpen en alsof het materialisme dat wel zou hebben. Maar door vollediger dan ooit te steunen op het zuiver wetenschappelijke feit dat er één Geest, één Gemoed of God is en niets anders, bereikt men een helderheid van denken zoals men zich die tevoren nauwelijks kon voorstellen. We leven er geheel van op, in plaats van slechts half wakker te zijn. We ontdekken dan op de meest onverwachte wijze dat ons leven en ons doel in het bestaan uit God voortkomen.

Geen opmerkingen: