zaterdag 3 augustus 2019

Een wetenschappelijke waarheid

In sommige situaties kan het, wanneer we ons tot Gemoed, God, wenden, aanvankelijk lijken alsof we een hopeloze strijd voeren tegen vermoeidheid of leegte of tegen een gevoel dat geestelijke dingen gewoonweg nooit zinvol schijnen te zijn. Maar wanneer we doorzetten, zullen we merken dat serieuze pogingen om de constante alomtegenwoordigheid van Geest te beseffen, ons werkelijk vrij maakt van vroegere neigingen. We merken dat we geboeid raken in een besef van geestelijke werkelijkheden dat aan een stuk door onze belangstelling houdt en vol leven is. Door onze vaste wil slagen we er niet alleen in om zo nu en dan voorkomende afdwalingen van bewust denken te boven te komen, maar we ontwaken in zekere mate uit de algemene droom van het stoffelijk denken, met zijn vaagheid, zijn zinnelijkheid, zijn gebrek aan individualiteit, zijn onbewust conformisme aan wat anderen denken en doen. Op deze wijze wakker worden betekent een andere werkelijkheid zien, met nieuwe en vruchtbare inzichten, met bewuster beleving van de liefde voor anderen, met het vermogen om te genezen en te handelen naar het goede dat we inzien.  Dat we in staat zijn tot grotere waakzaamheid komt voort uit het feit dat volledig bewustzijn onze ware aard uitmaakt, het werkelijke wezen van de mens is. Waakzaamheid is in ons karakter; slaap en apathie behoren daar niet toe. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, p249. : “God sluimert nooit en Zijn gelijkenis droomt nooit.” We zouden kunnen stellen dat dit een fundamentele waarheid over de mens is - zo fundamenteel dat het een wetenschappelijke waarheid is.

Geen opmerkingen: