maandag 19 augustus 2019

Door de Geest geleid

Bent u in de kerk wel eens opgestaan om het laatste gezang mee te zingen om dan te ontdekken dat u eigenlijk zonder veel aandacht naar de dienst had geluisterd? Ofwel voert men als argument aan dat er een lichamelijke of mentale oorzaak voor is, bijvoorbeeld dat men niet voldoende nachtrust heeft gehad, of dat men nu eenmaal niet in staat is om zijn aandacht op iets gericht te houden. In werkelijkheid zijn dit suggesties, te vergelijken met hypnotisme. Hoewel het lijkt of zij voortkomen uit ons eigen denken, ervaren we hetzelfde soort gevolg als wanneer we in een slaaptoestand worden gebracht. Wat we ondervinden is daarom het bedrieglijke effect van suggestie. In zijn brief aan de Christenen in Rome geeft Paulus duidelijk aan dat hij de wijdere implicaties van deze strijd om wakker te blijven goed kende. Hij zegt heel openhartig over zijn eigen ervaring: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik . . . Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.” (Rom 7: 19,21) Maar in zijn brief aan de Galaten voegt hij er een heel belangrijk punt aan toe: “. . . indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.” (Gal. 5:18) Met andere woorden, we hebben een alternatief voor die aantrekking van de verschillende suggesties als apathie, lijdelijkheid, of gebrek aan gerichte aandacht. Christian Science maakt duidelijk dat we ons ervoor kunnen inzetten iets meer te beleven en te leren kennen van de bezieling van de goddelijke Geest, God - om in feite te begrijpen dat deze Geest het Alles is, de Ene die werkelijk is. Wanneer we ons tot deze grootse werkelijkheid wenden - tot de ene Geest, of het goddelijk Gemoed - dan heeft dat een bezielend gevolg en het geeft ons kracht en energie. ‘Indien gij door de Geest geleid wordt’ gaat dan zoiets betekenen als wakker worden.

Geen opmerkingen: