zaterdag 24 augustus 2019

Bewijzen van waarheid

Christian Science geeft ons inzicht in de wetten waarop de genezingen van Christus Jezus en zijn discipelen waren gebaseerd. Door deze wetten ontdekken we dat ziekte nooit ongeneeslijk of fataal is, maar slechts een sterfelijk of stoffelijk geloof is. Door de genezingen die hij verrichtte gaf onze Meester de bewijzen van deze waarheid. Hij straalde zozeer de Christus uit dat hij in staat was iets van Gods liefde voor de mens over te brengen aan hen die voor genezing naar hem toe kwamen en iets van die liefde in hun ervaring te brengen. De mentale hervorming die daardoor plaatsvond had de fysieke genezing tot gevolg. De Christus komt altijd tot ons om moed te geven, te troosten, ons te verzekeren dat de Vader ons liefheeft. om ons te genezen en leven te schenken. Christus Jezus geeft ons de verzekering: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Gaf hij geen overtuigend bewijs van zijn belofte toen hij Lazarus uit het graf waar hij vier dagen in gelegen had tot leven wekte? Lazarus’ zuster Martha voegde de Meester vol twijfel toe: “Heere, hij riekt nu al,” in de overtuiging dat zijn lichaam reeds was begonnen te ontbinden. Jezus antwoordde: ”Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” (Joh. 11:39,40) Ja, ook wij zullen de glorie Gods zien wanneer wij geloven - wanneer voor ons duidelijk wordt dat de Christus altijd aanwezig is om leven te geven en overvloed - nu!

Geen opmerkingen: