vrijdag 26 juli 2019

Volmaaktheid

Op het menselijk niveau is soms een strijd nodig om tot het bewustzijn van de alheid van God, het goede, te komen. Het Christusgelijke bewustzijn van God als Alles-in-alles doorziet de valse aanspraak van het bestaan van iets naast of buiten God, het goede. Sterfelijke opvattingen verdwijnen naarmate ons bewustzijn hoger stijgt bij het weerspiegelen van de volmaaktheid en volledigheid van God. “Volmaaktheid ligt aan de werkelijkheid ten grondslag,” schrijft Mrs. Eddy. “Zonder volmaaktheid is niets volkomen werkelijk.” (Wetenschap en Gezondheid p. 353) Als we ons terdege en voortdurend bewust zijn dat God Alles-in-alles is hebben wij volledig vertrouwen in het bestuur van het goede.  Dan is er geen sprake van vrees voor de ogenschijnlijke aanwezigheid van het kwaad, of voor de mogelijkheid ervan. Vrees - of met andere woorden het geloof in de bestaansmogelijkheid van het kwaad - manifesteert zich in de vorm van negatieve ervaringen. Ze worden door de vrees veroorzaakt. Vrees houdt ons zijn beelden voor ogen zodat wij ze zullen accepteren en wij moeten deze nadrukkelijk afwijzen. De Christusidee bevrijdt ons van de suggestie dat er iets anders kan bestaan dan de alheid van God, het goede. De Christus geneest alle ziekte en alle disharmonie. In plaats van toe te geven aan vrees, die altijd de afwezigheid van God en Zijn alheid vooronderstelt, vertrouwen wij op de Christus. Wij blijven in de geïnspireerde overtuiging van de eenheid van God en de mens. Wij kunnen weten dat God en de mens een eenheid zijn. De Wetenschap van Christus openbaart deze eenheid. Bij de transformatie van vrees naar de erkenning van Gods alheid, zijn gezondheid en harmonie het natuurlijk gevolg.

Geen opmerkingen: