maandag 24 juni 2019

Zijn harmonische tegenwoordigheid

We zouden ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten is en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer ook voor anderen te doen opklaren. Het is zo belangrijk “de dagen en jaargetijden van de schepping van Gemoed” te zien als “tijdperken van geestelijke verheffing” zoals dat in Wetenschap en Gezondheid wordt uitgelegd. Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. Te realiseren dat God nooit jaargetijden heeft geschapen waarin goed en kwaad beide aanwezig zijn, brengt vreugde. Als Gods geestelijke mens leven wij allen in werkelijkheid in de atmosfeer van Zijn voortdurende, alomvattende, harmonische tegenwoordigheid.

Geen opmerkingen: