zondag 16 juni 2019

Metafysische logica

Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en grondvestte, de Wetenschap die ten grondslag ligt aan de genezende woorden en werken van Christus Jezus, schrijft dat Jezus’ nederige gebeden “diepgaande en oprechte betuigingen van Waarheid waren - van de gelijkenis van de mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde" (Wetenschap en Gezondheid. p.12). Om genezende resultaten te bereiken vraagt protest ook om de bevestiging van de oppermacht van God. “Waarheid is bevestigend,” verklaart Mrs. Eddy, “en brengt harmonie. Alle metafysische logica wordt geïnspireerd door deze eenvoudige regel van Waarheid, die al het werkelijke beheerst.” (Wetenschap en Gezondheid p. 418). Haat en vrees zijn onbruikbare wapens. De wapenen van God, van Waarheid, zijn wijsheid, begrijpen, liefde. Wanneer ze juist worden gehanteerd kunnen ze de machteloosheid en leegheid van het materialistisch denken blootleggen. De illusie van de stoffelijke macht moet inderdaad gezien worden als een illusie, niet werkelijkheid. Werkelijkheid is in God en in Gods geestelijke schepping. God is Liefde en geen macht kan de macht van Liefde weerstaan. Christus Jezus demonstreerde dit feit. Dit kunnen wij ook doen. De macht van Liefde die ten grondslag ligt aan een vreedzame, biddende betuiging van Waarheid zal uiteindelijk onbegrensde resultaat tot gevolg hebben. Waarheid en Liefde zijn waar, maar die waarheid moet worden beseft en begrepen en in bewijzen aangetoond worden. Dat is ons aller taak, de uwe en de mijne. De Bijbel vertelt ons dat het gebed van een rechtvaardig man veel vermag. De gebeden van miljoenen rechtvaardige mannen en vrouwen kunnen de grootste genezende macht vormen die er ooit is geweest. En dat is wat wij kunnen geven

Geen opmerkingen: