dinsdag 21 mei 2019

Goddelijk Beginsel

Christian Science maakt duidelijk dat het bewustzijn dat iemand van zichzelf heeft zich in zijn gedachten voordoet als zijn lichaam. Indien het bewustzijn hoofdzakelijk is opgebouwd uit het sterfelijk geloof aan stoffelijke gewaarwording, zal wat hij als zijn lichaam ervaart uitdrukking geven aan wat de zogenaamde zintuigen hem vertellen. Maar voor zover zijn bewustzijn van zichzelf bestaat uit de eigenschappen van het goddelijk Gemoed, drukt zijn lichaam harmonische en gezonde eigenschappen uit. Door het bewustzijn van zichzelf en zijn werk “met Christus verborgen in God” (Kol.3:3) en elke gedachte en daad als onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Beginsel te handhaven - als hij geen ander doel heeft dan de kenmerken van Beginsel uit te drukken en alles verwerpt wat hem ertoe zou kunnen aanzetten minder te doen - beschermt hij zich tegen de veronderstelde macht die zich voordoet als kwaadaardige, gelimiteerde of angstige gedachten van andere mensen, algemeen geloof in medische wetten en wetten van het toeval, of als zijn eigen onzekerheden of frustraties, zijn gevoel van onveiligheid. Ons bewustzijn dat Gemoed de bron is van onze activiteit zal alles buiten het bereik van kwaadaardige gedachten houden. Als men ziet dat Gemoed de bron van zijn denken en intelligentie is, zal men met begrip elke volgende stap uitwerken in nauwe relatie met zijn bron.

Geen opmerkingen: