maandag 11 februari 2019

Geestelijk waarnemingsvermogen

Wat is de werkelijkheid? Is het niet meer dan het geheel van wat we om ons zien en horen? Of is er meer dat we zouden moeten zien, en bezitten we misschien het vermogen de indrukken van de zinnen met wat dieper inzicht te verklaren? Onze kijk op de werkelijkheid is niet iets waar we aan vast zitten en dat ons altijd onder dezelfde soort omstandigheden op dezelfde manier doet reageren. Integendeel, onze visie ontwikkelt zich en wordt ruimer naarmate wij ons meer bewust worden van Geest en minder voor onze informatie afhankelijk zijn van de stoffelijke zinnen. Met andere woorden, we hoeven niet alles wat we horen en zien zonder verder denken automatische te accepteren. Het is niet nodig ons te laten bedriegen of beperken door wat zij ons voorhouden, want wij bezitten door de tegenwoordigheid van de Christus de intelligentie, het onderscheidingsvermogen en het oordeel om ieder stoffelijk getuigenis te testen en in twijfel te trekken. We hebben in feite een ingeschapen geestelijk waarnemingsvermogen dat ons te allen tijde intuïtief kan leiden. En wanneer dit innerlijk waarnemingsvermogen of deze geestelijke zin duidelijker en sterker wordt, komt het in de plaats van de zogenaamde invloeden die onze gedachten hebben bepaald in ons verleden. Christus Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh. 7:24). In antwoord op de vraag: “Is er iets werkelijks in hetgeen de lichamelijke zinnen waarnemen?” schrijft Mrs. Eddy: “Alles is net zo werkelijke als u het maakt en niet meer. Wat u ziet, hoort, voelt, is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid hebben dan hetgeen u eraan toekent.” Zij gaat verder in de volgende alinea: “Het is gevaarlijk om te steunen op het zinnengetuigenis, want dit getuigenis is niet absoluut en daarom niet werkelijk, zoals wij dat woord begrijpen” (Unity of Good blz. 8).

Geen opmerkingen: