zondag 27 januari 2019

Kenmerk van het zuivere Christendom

U weet dat Christian Science leert dat de genezingsmacht van het oorspronkelijke Christendom geenszins verloren is gegaan. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom  het genezen van zonde en ziekte door gebed zo fundamenteel is voor Christian Science? Als de eerlijkheid u gebiedt deze vraag ontkennend te beantwoorden, is het misschien tijd om eens wat ernstiger te bedenken wat voor u nu werkelijk genezing inhoudt. Genezing die uitsluitend door geestelijke middelen tot stand komt, is feitelijk het kenmerk van het zuivere Christendom. Het is niet zomaar iets dat wij graag willen doen. Het is wat er gebeurt wanneer wij tot op zekere hoogte gedaan hebben wat wij verondersteld worden te doen - wanneer wij alles verlaten hebben voor Christus, de goddelijke Waarheid die door Jezus belichaamd werd. Dan gaat genezing onvermijdelijk deel uitmaken van ons levenspatroon. Hier zijn een paar punten ter overweging: Voor het geval u nauwelijks over genezing nadenkt, tenzij u er echt behoefte aan hebt, is het misschien aan te bevelen als u zich eens verdiept in de nauwe relatie die er bestaat tussen geestelijk begrijpen en genezen. Als wij niet bezig zijn met genezing, ontbreekt het ons aan werkelijk begrijpen - onverschillig of wij beschikken over een intellectueel begrip van de betekenis van de woorden. Mrs. Eddy wijst erop dat genezing als voorwaarde voor verlossing onmisbaar is. Het goddelijk Gemoed brengt in de mens, dat is in ons ware wezen, op dit ogenblik begrijpen tot uiting. Daarom kunnen wij het vrij aanvaarden en als we dat doen, wordt duidelijk dat het dit door God geschonken geestelijk begrijpen is, en niet een persoonlijk, menselijk vermogen, dat genezing bewerkstelligt. Zo helpt het misschien ook te bedenken dat leren om te genezen eigenlijk hetzelfde is als God te kennen en lief te hebben. Leren om God lief te hebben resulteert, zoals Mrs. Eddy zegt, in het overwinnen van “mentale armoede” en “geestelijke dorheid” (Wetenschap en Gezondheid p. 366). Ook is het nuttig na te gaan wat voor soort kerk de Kerk van Christus, Wetenschapper, eigenlijk is. Mrs. Eddy heeft nooit de idee gehad een kerk te stichten op basis van dogma’s, waarbij gelijkgerichte mensen zich eenvoudigweg zouden aansluiten. Zij droeg de overtuiging dat zij een kerk stichtte voor hen die iets hadden gezien van de macht van Christus, Waarheid.

Geen opmerkingen: