zondag 2 december 2018

Vreugde

Wanneer we met de Wetenschap werken, zullen we ervaren dat voor iedere kleine inzet in onze menselijke strijd rechtvaardig te zijn, een goed mens te zijn en in God ons vertrouwen te stellen, de altijd-aanwezige Christus ons een overvloed van liefde en bezieling schenkt en van geestelijke steun. We hoeven slechts te luisteren naar de “stille zachte stem” (1Kon.19:12) van deze Christus. Dan openen we onze gedachten voor Liefde, die ons licht maakt en alle vrees en disharmonie wegneemt. Ootmoedige vreugde, diepgevoelde vrede, stil behagen - dat zijn de gevolgen als we beseffen dat de levende, liefhebbende en intelligente almacht alomtegenwoordig is, niet veraf, maar hier om en in ons. Vreugde over het feit dat de Wetenschap van de leer van Christus ter beschikking staat van allen die genezing en troost zoeken en die haar willen aanvaarden. Vreugde over de zekerheid dat er een antwoord is op de pijnlijke leegte van een leven dat gebaseerd is op de stof, namelijk in de zegeningen die ontleend worden aan de oneindige Liefde. Vreugde inderdaad dat er een God bestaat die we kunnen begrijpen en kennen, kunnen liefhebben en vertrouwen. Wat een blijmoedigheid is er gelegen in de overtuiging dat de  Christuswetenschap het voor ons mogelijk maakt hier en nu de profetie van Jesaja te ervaren: “Gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils” (Jes.12:3).

Geen opmerkingen: