zondag 23 december 2018

In Leven besloten

Wanneer we de Christus-gedachte koesteren, komt er muziek in ons leven en weten we dat we God toebehoren en niet alleen maar lichamelijk zijn. Gedachten die uitgaan van een veronderstelde werkelijkheid en macht van de stof, beginnen en eindigen met beperkingen. Dergelijke gedachten zien het leven als begon het met luiers en eindigt het met een doodshemd. Maar in de oneindigheid van het eeuwig Leven bestaat geen tijdslimiet en geen drukkende noodzaak die ons aanzet en voort jaagt. En geen scheidingslijn tussen God en de mens - alsof God beroofd zou kunnen worden van Zijn eigen uitdrukking, of de mens losgescheurd van zijn oorsprong en behoeder. Het begrijpen van de Wetenschap brengt ons op een hoger peil, waar we van het goddelijk Leven uit kunnen zien hoe de hele schepping en de mens in Leven besloten zijn. De Wetenschap stelt ons in staat een God van onbegrensde Liefde te leren kennen en vertrouwen, in wiens alheid iedere idee van Zijn schepping is begrepen. Mrs. Eddy zegt over het ontwaken uit sterfelijke waanvoorstellingen: “Dit ontwaken is het voortdurend komen van Christus, het in grotere volheid verschijnen van Waarheid, die dwaling uitwerpt en de zieken geneest” (Wetenschap en Gezondheid p.230). We beginnen onszelf te leren kennen als de weerspiegeling van Gemoed. Door Gods aanwezigheid wordt het kerstfeest niet een eenmalige gebeurtenis in het jaar, maar een dagelijkse gebeurtenis om met vreugde te vieren! Bent u bereid deze Christus-dag zich voor u te laten ontvouwen?

Geen opmerkingen: