donderdag 27 december 2018

De oogst

“Groei in genade” bereidt ons voor op demonstratie. Wanneer wij ons de waarheid eigen maken en de feiten van de goddelijke Wetenschap overdenken, de noodzakelijke veranderingen in ons karakter teweeg brengen, ons denken zuiveren en ons open stellen voor Liefde, dan vindt groei plaats. Hardnekkige geloofsvormen worden vernietigd, ons denken wordt veerkrachtiger, ruimer en ontvankelijker. Dan leggen wij de verkeerde geloofsvormen af en verwelkomen de Christus, de ware aard van de mens naar Gods gelijkenis. Een van de wonderen in het karakter van onze Meester was zijn geduld. Op een keer sprak hij over de oogst als “de voleinding der wereld” (Matth. 13:39). Er is altijd veel nagedacht over wat “de voleinding der wereld” zou kunnen betekenen en wanneer die zou komen. Maar dit is een individuele ervaring. Wij allen verwerken de waarheid op onze eigen manier. We zijn allen bezig met oogsten in verschillende delen van het veld des levens. Want de onwerkelijkheid van het kwaad, de nietsheid van de dwaling ons duidelijk wordt, dan heeft de voleinding der wereld - dat wil zeggen, het geloof aan een leven gescheiden van God - plaats in ons bewustzijn. Het kaf wordt verbrand en de tarwe wordt in de schuur samengebracht.

Geen opmerkingen: