woensdag 21 november 2018

De mens is idee

God is het goddelijk Beginsel. Van Hem gaat alle ware wet uit en Hij bestuurt het wezen van de mens. De mens is niet te scheiden van deze onberispelijk besturende en leidende macht. Hij weerspiegelt de onkreukbaarheid, de wijsheid en de zuiverheid van Beginsel. Wij erkennen dat de mens idee is. Ware identiteit is namelijk niet uit de stof gemaakt. Geest is de substantie van alle zijn. Met de volgende woorden werpt Mrs. Eddy licht op dit onderwerp: “Elk stoffelijk geloof duidt op het bestaan van de geestelijke werkelijkheid; en als stervelingen in geestelijke dingen onderricht worden, zal blijken dat het stoffelijk geloof wanneer het in al zijn manifestaties omgekeerd wordt, zinnebeeld en vertegenwoordiger is van onschatbare en eeuwige waarheden, die binnen het bereik zijn.” (Misc.writings p.60-61). Wij geven blijk van gezondheid en vrijheid - minder stoffelijkheid - als wij onze gedachten reinigen, in het besef dat alles waarvan wij ons bewust zijn onze tegenwoordige identiteit uitmaakt. Als wij onze gedachten openen voor het alwetende, ene Gemoed, dat zijn eigen onstoffelijke beeld vormt, dan vallen de ketens van het opgedrongen geloof in organisch en stoffelijk leven van ons af. Ziekte en ongemak zijn genezen. Maar wat lijkt genezing te zijn van het stoffelijk lichaam, is eigenlijk de genezing van het denken.

Geen opmerkingen: