maandag 29 oktober 2018

Vergeven en vergeten

Er valt veel te zeggen voor de gave om fouten, beledigingen, ergernissen, ongelukken of tragedies uit het verleden te vergeten. Christian Science leert ons hoe we wetenschappelijk zulke herinneringen kunnen uitwissen en vernietigen door middel van het grote geestelijke feit dat het ware verleden van de mens geestelijk, onberispelijk goed is. Knagende wroeging, een hart vol wrok, rimpels van verdriet moeten geen blijvend deel van onszelf worden als herinnering aan het verleden. Wat nooit werd geregistreerd in of door het goddelijk Gemoed, behoeft ook niet in het menselijk denken te worden opgetekend of op het lichaam te worden vastgelegd. Voor onze eigen bestwil moeten we bereid zijn om niet alleen de afdrukken  van dwalingen uit het verleden weg te gooien, maar ook de negatieven geheel en al te vernietigen. Het is een gewoonte om telkens terug te denken aan moeilijkheden uit het verleden. Hoe kunnen we aan dit populaire maar riskante tijdverdrijf ontkomen? Christian Science verschaft de oplossing die genezing brengt: het begrijpen dat God, de goddelijke Liefde, alles omvat. Deze Wetenschap haalt een streep door alle ervaringen uit het verleden en draagt de genezende balsem van vergeving aan alle gekrenkte gevoelens. De deur moet stevig op slot gedaan worden. We kunnen niet toelaten dat het verleden ons heden berooft van vrede en doelmatigheid. Het oprakelen van fouten, onhebbelijkheden en beledigingen uit het verleden speelt het dierlijk magnetisme in de kaart en is een ontkenning van de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed. Dierlijk magnetisme, de naam die Christian Science aan het kwade geeft, wil dat we telkens weer over het verleden blijven denken en wrok koesteren in plaats van te vergeven en te vergeten. In een hart dat vol is van dankbaarheid voor het tegenwoordige goede, kan nooit plaats zijn voor de herinnering aan enig onrecht.

Geen opmerkingen: