vrijdag 26 oktober 2018

Het heelal is geestelijk volmaakt

Om juiste conclusies te kunnen trekken, moeten wij ons ervan bewust zijn vanuit welk standpunt we waarnemen. Ook moeten wij voorzichtig zijn met het interpreteren van berichten die wij vernemen. Zoals het spreekwoord aangeeft, kan men elke menselijke zaak van twee kanten bekijken. Hoe kunnen wij er nu zeker van zijn dat we het betrouwbaarste uitgangspunt hebben voor onze beslissingen? In Christian Science  leren we dat het ene goddelijke Gemoed zichzelf in zijn weerspiegeling tot uitdrukking brengt, en dat dat de enige activiteit is die in werkelijkheid plaatsvindt. Het heelal is geestelijk volmaakt - de oneindigheid van één onfeilbaar samenhangende harmonie. Als wij een oordeel moeten vellen of een beslissing moeten nemen, dan kunnen wij vertrouwen op Christus, Waarheid, de werking van het goede. In Christian Science leren we de waarheid te aanvaarden van wat in de Bijbel over God geschreven staat: “Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien” (Hab.1:13). En omdat de mens de idee van God is, heeft hij alleen het bewustzijn van het goede. Wat doen wij echter als er iets vervelends gebeurt dat schade of verlies tot gevolg heeft? Accepteren we dat dan maar gewoon en nemen we genoegen met de lessen die we eruit kunnen leren? In het geheel niet! De schade en het verlies zijn de geprojecteerde beelden van het sterfelijk gemoed. Dit gemoed zou onjuiste, leugenachtige versies in de plaats willen stellen van de volmaakte werking die voor eeuwig plaatsvinden. Een bedrieglijke getuigenis berust niet op de ware feiten of het goede en is dus niet juist. Ons gebed in de vaste overtuiging van de werkelijkheid die aan alles ten grondslag ligt doet de leugens of mentale onwaarheden zoals schade, verlies of welk ander kwaad ook verdwijnen. En dat brengt herstel in de menselijke omstandigheden.

Geen opmerkingen: