zondag 7 oktober 2018

Een hoger Leven vinden

Is het niet een heerlijke ontdekking als we beseffen dat we het bewuste beeld en de onsterfelijke getuige zijn van Gods oneindige natuur en wezen - de zuivere idee van onbeperkte Ziel, Geest, Gemoed, van het onuitwisbare Leven, en met een individualiteit die door Liefde is gegeven. En het is het begrijpen en toepassen van deze waarheid omtrent de geestelijke aard van de mens in zijn Wetenschappelijke betekenis, dat de liefdevolle wijze is waarop de Liefde ons bevrijd van zonde en onze lichamelijke kwalen geneest. De demonstratie van deze waarheid is de weg ter verlossing die Christus Jezus ons leerde. Temidden van de teleurstellingen en uiteindelijke vruchteloosheid van het sterfelijk bestaan kunnen we een hoger Leven vinden - en ons betere zelf als de zuivere idee van God. Zoveel mensen vinden dat het leven van vandaag bestaat uit stormen en spanningen, schuldgevoelens en pijn, misverstand en ellende, zorg en verdriet. Desondanks ontvouwt het begrijpen van de Wetenschap van Leven - het werkelijke Leven waaraan ieder van ons uitdrukking geeft als Gods eigen idee - het koninkrijk der hemelen in ons, hier en nu.

Geen opmerkingen: