vrijdag 14 september 2018

Onzelfzuchtige vreugde

Moeilijkheden misleiden ons niet langer en zullen afnemen wanneer wij bewust onze vreugde opeisen en die van het ene moment tot het andere uitbundig beleven. Hoe onzelfzuchtiger wij vreugde uitdrukken, des te meer verdiepen en versterken wij ons bewustzijn van de werkelijkheid. In zijn laatste woorden tot zijn discipelen bij het laatste avondmaal zegt Jezus: “Deze dingen heb ik tot u gesproken  opdat mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde. (Joh.15:11)” U en ik zijn discipelen van vandaag, en Jezus’ belofte van de Christusvreugde houdt een strenge eis in: wij moeten de leugens van zwaarmoedigheid en wanhoop ontkennen en weigeren ons erdoor te laten tiranniseren. Droevige gedachten zijn zelfzuchtige, sterfelijke gedachten. Zij maken geen deel uit van het onsterfelijk Gemoed en zijn dus geen deel van ons ware bewustzijn. Vreugde krijgt een geestelijke dimensie in de mate dat wij haar behoeden voor dat persoonlijk gevoel van vreugde dat geluk uitsluitend verbindt met bepaalde mensen, bijzondere bezittingen, met amusement, of met enige vorm van zelfbevrediging. Vroeg of laat blijken deze ijdel te zijn, volkomen ontoereikend de eeuwige vreugde te schenken waarover Jezus sprak. Christelijke tevredenheid is binnenin een ieder van ons, en wacht tot wij haar volkomen bevrediging en vrede zullen ontdekken en die ook zullen weerspiegelen. Uit uw vreugde vandaag!

Geen opmerkingen: