vrijdag 28 september 2018

Het ene bewustzijn

Er kunnen tijden zijn waarin we moeten volharden in gebed, wetende dat het ware bewustzijn het volmaakte gevolg is van Gemoed. Verkeerde karaktereigenschappen kunnen heel werkelijk, hardnekkig en persoonlijk eigendom lijken te zijn. Maar het zijn onwaarheden, die door het sterfelijk gemoed geprojecteerd worden; het zijn de gevolgen van een hypnotiserende bewering dat het ene bewustzijn verdeeld kan worden in meerdere bewustzijn. De Wetenschap toont de onwerkelijkheid hiervan aan en laat onze ware individualiteit aan het licht komen. Door gebed zwicht het sterfelijk gemoed voor Gods wet; geloof aan het kwaad wordt vernietigd als we ons begrip van goed ontwikkelen. We kunnen ontwaken tot het inzicht dat ons ware wezen de zelfopenbaring van Gemoed is. Als we zien dat wij het welzijn, de volkomenheid en de heerschappij van het goddelijk Gemoed - de enige ware substantie - weerspiegelen, volgt genezing vanzelf. Zonde, ziekte, boosaardigheid en misdaad zijn ingebeelde voorstellingen, voortkomend uit een onwerkelijke denkwijze die niet in harmonie is met God, de goddelijke Liefde.

Geen opmerkingen: