dinsdag 11 september 2018

Duisternis is als licht

Wat doen we als er mentaal een nacht over ons valt, als twijfel en onzekerheid ons denken in beslag neemt, ja zelfs als de dood ons in gedachten komt? Veel hangt dan af van wat wij voordien gedaan hebben. Als wij ons geestelijk begrijpen hebben ontwikkeld door studie, door gebed en toepassing, dan zijn wij ons bewust van een beproefd innerlijk licht dat ons erdoorheen zal helpen. Christus Jezus zei: “Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan” (Joh. 9:4). Het laatste deel van deze verklaring hoeft niet als een bedreiging gevoeld worden. In het licht van het genezen zou het ons zelfs kunnen aansporen duidelijk te beseffen dat overdag werken ons voorbereidt op iedere nacht die zich mocht voordoen. In de werkelijkheid die wij eens allemaal zullen aanschouwen, is geen duisternis. Ons persoonlijk, en klaarblijkelijk tijdelijk gebrek aan geestelijke inspiratie kan de dageraad niet tegenhouden. Mentale duisternis kan het licht niet doven. De psalmist zegt hierover: “De nacht licht als de dag, de duisternis is [voor U] als het licht (Ps.139:12)”. Wij zullen langere dagen van verlichting en inspiratie beleven en kortere nachten van duisternis en twijfel, en we zullen ervaren hoe vrees en twijfel overgaan in moed en vertrouwen, tot alle schaduwen zijn versmolten in het volle licht van zuiver begrijpen. Wij kunnen weigeren te slapen zolang het dag is.

Geen opmerkingen: