donderdag 20 september 2018

Christusgelijkende individualiteit

De gebeden van Christus Jezus hadden resultaat omdat hij Gods genezende macht begreep. Omdat hij begreep dat het Ego Gemoed is, en doordat hij de macht van Gemoed weerspiegelde en tot uitdrukking bracht, was hij in staat zijn wonderbaarlijke werken te doen. De Meester herhaalde telkens weer hoe noodzakelijk het is wereldse waarden en normen te vervangen door geestelijke. Nooit heeft iemand beter aangetoond dat de ware, Christusgelijkende individualiteit voor ieder onderdeel van zijn bestaan geheel afhankelijk is van God. Hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik  werk ook” (Joh. 5:17). Als wij in ons denken de ware prioriteiten stellen, geven we voorrang aan wat meer in harmonie is met wat de Wegwijzer, Christus Jezus, ons leerde. Dit maakt ons meer aan Christus gelijk en we beschouwen onze naasten met meer mededogen. We zijn dan beter in staat de noden van anderen te onderkennen en hen te doen ontwaken tot een dieper bewustzijn van de onverbrekelijke eenheid die er tussen God en Zijn weerspiegeling bestaat. De mate waarin wij Jezus’ vermaning “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid” (Matt. 6:33) in praktijk brengen, bepaalt hoe krachtdadig ons gebed werkt in het bevrijden van onszelf en anderen van disharmonie, ziekte en zonde.

Geen opmerkingen: