woensdag 8 augustus 2018

Onze verwachting

Indien wij bewust ons dagelijks leven aan God wijden in plaats van aan stof, krijgt onze wereld een nieuwe glans, het wezenlijk goede wordt onze verwachting en genezingen zijn even vanzelfsprekend als boterbloemen in de voorjaarswei. De stimulerende en hooggestemde vreugde die samengaan met de eerste Christelijke kerken, wordt heden voor ons een levende werkelijkheid. Het besef van absolute verwantschap met God - het al-goede - en onze definitieve onverbondenheid met alle kwaad en beperking is niet zo ingewikkeld als het mag lijken. De oneindige uitdrukking van het goddelijk Gemoed is niet gecompliceerd of geheimzinnig. De oneindigheid, met al zijn onbegrensdheid, is toch eenvoudig in zijn eenheid en toegankelijkheid in zijn werkelijkheid. Gemoed is de bron van alles, met inbegrip van ons vermogen om te zien en te weten. Derhalve kunnen we het aan Gemoed overlaten Zich aan ons te ontvouwen. Deze ontvouwing bevordert ons welzijn, omdat die betrekking heeft op onze verwantschap met het oneindige goede - God.

Geen opmerkingen: