zondag 26 augustus 2018

Krachtige bevestiging

Een grondstelling van Christian Science is dat de mens nu reeds de onsterfelijke schepping is van de goddelijke Liefde. Het goede is onuitputtelijk, altijd aanwezig en ongelimiteerd. De krachtige bevestiging van deze waarheid schudt ons wakker uit onze versuffing in de stof. Wij leggen beetje bij beetje onze twijfels aan Gods macht af. Wij weigeren een compromis te sluiten met stoffelijke schijn en stoffelijke argumenten. In ons ware, Godgelijke zelf zijn we niet alleen maar menselijke wezens die met vallen en opstaan de trap van het goede opklimmen, weifelend ziekte genezen en twijfelend gebrek overwinnen. Als de mens van Geest zijn we altijd de volledige weerspiegeling van Geest. Wanneer we onvoorwaardelijk van dit standpunt uitgaan leveren we betere bewijzen van de macht van God zoals die tot uitdrukking komt in de Wetenschap van Christus. De onsterfelijke idee van Liefde is even oneindig als Liefde zelf. We zijn geen sterfelijke stipjes of stofjes die zo nu en dan verlicht worden door een straal leven. Dat heeft niets gemeen met de waarheid van het zijn.

Geen opmerkingen: