donderdag 23 augustus 2018

Kern van het bestaan

Christian Science gaat uit van God, berust op God en blijft bij God. Zij openbaart de zuivere werkelijkheid van alle dingen op zo’n manier dat wij deze werkelijkheid kunnen aantonen. Zij is de wetenschap van Liefde, die in onze behoeften voorziet, volledig tegemoet komt aan ons begrijpen en ons geneest, wat onze mentale of lichamelijke situatie ook is. Waarom is dat zo? Omdat deze wetenschap de onweerlegbare openbaring van Waarheid is. De aanspraken van ziekte als zou deze oorzaak, gevolg, werking of aanwezigheid hebben, worden erdoor tenietgedaan. Deze leer toont ons de onvervalste waarheid van het zijn en houdt zich geen ogenblik op met een sterfelijk inzicht in de dingen. Radicaal zijn wil zeggen tot de kern van het bestaan doordringen en daar blijven. Het betekent vertrouwen stellen in de geestelijke zin en de stoffelijke zin afwijzen als bedrog en illusie - en niet met de ene voet op Geest en met de andere op de stof blijven staan. Wat weerhoudt ons ervan onmiddellijk een radicaal standpunt in te nemen? Waarom stribbelen we tegen in plaats van ons onvoorwaardelijk  over te geven aan de waarheid? Dat is dikwijls omdat we de wetenschappelijke grondslagen van het zijn onvoldoende aanvaarden en gebruiken om de argumenten van het sterfelijk geloof uit te werpen. We kunnen op dit moment een andere koers gaan varen en verklaren dat het stoffelijk geloof niet in staat is het bewustzijn dat het goddelijk Gemoed is - het enige Gemoed dat er is - te misleiden. Het kan de werkelijke mens, de idee van Gemoed, de enige mens die er is, niet treffen. Door dergelijke waarheden te beseffen, nemen we een radicaal standpunt in voor de goddelijke Waarheid zelf en helpt Waarheid ons.

Geen opmerkingen: