woensdag 1 augustus 2018

Alleen God bezit wijsheid

Alleen de almachtige God bezit de wijsheid, het oneindig doorzicht en het recht gedachten op de juiste manier voor te schrijven en te sturen. In de Bijbel staat dat Hij “den mens bekend maakt, wat zijn gedachte is” (Amos 4:13). Het universele Gemoed is altijd de enige bron en essentie van alle wezenlijke beïnvloeding. Dit onpartijdige, goddelijke Beginsel, dit harmonische en eeuwige Leven, is voor iedereen toegankelijk. De Christelijke Wetenschapper weet dat hij niet kan genezen, tenzij hij dagelijks in eerlijk en nederig gebed zijn innerlijk zuiveren, opdat zijn gedachten zo helder worden dat zij de tegenwoordigheid en werking van Gods Liefde kunnen doorlaten. De overtuiging dat het kwaad onwerkelijk is, vernietigt geloof in het kwaad en de gevolgen daarvan. Dit maakt het voor ons onmogelijk kwaad te doen, omdat we weten dat het kwaad machteloos is. We kunnen niet steunen op menselijke wil, maar moeten er met verregaande eerlijkheid naar streven onze innerlijkste gevoelens te zuiveren, om onze beweegredenen in overeenstemming te brengen met de tedere onschuld van oneindige Liefde. Op deze manier zorgen we ervoor dat de invloed die van onze gedachten uitgaat, anderen niet kan deren. Christus Jezus gebruikte geen persoonlijke wilskracht of stoffelijke middelen voor zijn genezingswerk. Integendeel, hij maakte duidelijk wat de wil van de Vader is. En onze Vader-Moeder God wil gezondheid, tevredenheid, eeuwig leven en liefde.

Geen opmerkingen: