donderdag 26 juli 2018

In overeenstemming met Zijn wet

Als iemand een ongeluk overkomt of als hij ziek wordt, horen we soms opmerkingen als “Dat is nou eenmaal Gods wil,” of “Als God het wil zal hij wel opknappen.” Zulke uitspraken over de wil van God wijzen op een gebrek aan begrip over de ware aard van God en Zijn verhouding tot de mens. Christian Science openbaart dat God voor de mens alleen en uitsluitend het goede wil omdat God Zelf het oneindige en eeuwige goede is. God is onze liefhebbende Vader-Moeder, die noch kwaad veroorzaakt, noch Zijn geliefde kinderen iets goeds onthoudt. Integendeel, God, de goddelijke Liefde, geeft voortdurend en onbeperkt al wat goed is aan iedereen, en het is aan ons dit te accepteren. Omdat het Gods wil is dat wij niets anders dan ononderbroken gezondheid en geluk tot uitdrukking brengen, kunnen we er zeker van zijn dat als er iets verkeerds ons menselijk bewustzijn of bestaan binnendringt, dit niet van God komt. En als dit niet van God komt, heeft het geen macht en we behoeven het niet te aanvaarden. We moeten leren om alles wat niet in overeenstemming is met Zijn wet van harmonie te weerstaan en te ontkennen. Christus Jezus liet zien wat Gods wil is in al wat hij zei en deed. En omdat hij zonde, ziekte en dood - alle vormen van het kwaad - vernietigde, is het logisch en juist hieruit af te leiden dat niet het kwaad, maar de vernietiging van het kwaad, in overeenstemming is met de wil van de Vader.

Geen opmerkingen: