maandag 9 juli 2018

Geestelijke eenheid

Geestelijke eenheid heeft direct te maken met onze individuele zowel als met collectieve vooruitgang. Deze eenheid betekent niet dat we iedereen over één kam kam moeten scheren; maar wel dat we moeten inzien dat in werkelijkheid iedereen en alles onder  de leiding en het bestuur van éne, oneindige, allesomvattende goddelijk Gemoed staat. Geest is God, en Geest omvat iedere idee individueel en alle ideeën collectief. Hierop berust de visie van Paulus: “Éen lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Éen Heere, één geloof, één doop, Éen God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (Ef. 4:4-6). Zo’n inzicht bevrijdt de enkeling van zelfopgelegde vereenzaming en opent de mogelijkheid deel uit te maken van één christelijk geheel. En het helpt niet alleen de enkeling, maar brengt ook harmonie en kracht in eenheid aan de gemeenschap, verlevendigt de kerk en stelt vrede voor iedereen en allen op deze aarde in het vooruitzicht. Geen enkel idee is buitengesloten van Gemoed. We hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen in het universele plan van de goddelijke Liefde.

Geen opmerkingen: