dinsdag 24 juli 2018

Een geestelijk heelal

We leven in een geestelijk heelal dat wemelt van manifestaties van Gods werkelijkheid, de vertegenwoordigers van Zijn sublieme natuur. Het is een geestelijk feit dat God, de ene schepper van alles, het oneindig en goddelijk Gemoed is, en dat de ene werkelijke schepping de oneindige uitdrukking is van dat Gemoed. In dit geestelijk heelal is elke individuele idee in zichzelf compleet, en alleen afhankelijke van God, de schepper van deze idee. Maar allen tezamen zijn nodig om tegenover hun schepper als bewijs te dienen van Zijn oneindig vermogen en overvloedige productiviteit. God koestert iedere idee die Hij schept en Zijn wet draagt er zorg voor dat allen in volmaakte harmonie bestaan. Mrs. Eddy maakt dit duidelijk in Wetenschap en Gezondheid p. 264: “Het heelal van Geest is met geestelijke wezens bevolkt en wordt bestuurd door de goddelijke Wetenschap.” Dit is de waarheid van het zijn, de geestelijke basis voor de wetenschappelijke genezing van alle disharmonie tussen mensen, naties, continenten en de verschijnselen van de kosmos.

Geen opmerkingen: