maandag 30 juli 2018

Definitie God als Alles aanvaarden

Volgens Christian Science zijn ziekte en zonde tekenen van een theologisch misverstand. Zij zijn het gevolg van een verkeerd inzicht in het wezen en de wil van God. Het juiste inzicht in de ware aard van de Heilige Geest betekent dat men zich bewust is van de tegenwoordigheid en de absolute macht van het goede, van de genade van de goddelijke Liefde. Ziekte en zonde duiden er op dat men niet weet hoe wonderbaarlijk Leven en de mens in werkelijkheid zijn. Ziekte en zonde wijzen op een fundamentele onzekerheid, op een latente onbehaaglijkheid en ontevredenheid over onszelf en onze verhouding tot het goede, over liefhebben en geliefd worden, over begrijpen en begrepen worden, over onze talenten en de mogelijkheid ze tot uitdrukking te brengen. Het gevoel niet geliefd en onbegaafd te zijn kan angst, boosheid en ontmoediging teweeg brengen. En dat zijn bronnen voor ziekte en zonde. Als de zieke Christian Science zou bestuderen zou hij ontdekken dat deze leer de definitie van God als Alles, als het absolute en almachtige goede, letterlijk aanvaardt. Hieruit volgt dan logischerwijze dat het kwaad een door onwetendheid ingegeven verzinsel is, een illusie, een verkeerd begrip.

Geen opmerkingen: