zondag 8 juli 2018

Christelijke eenheid

De grondslag van alle waar gebed is de eenheid van God en de mens - het goddelijk Gemoed en Zijn idee - de eenheid van de schepper met Zijn harmonische schepping. De onscheidbaarheid van God en wat Hij schept moet de grondslag zijn van alle ware geestelijke verbondenheid en eenheid. Waardoor wordt dit besef duidelijker? Is het niet door de Christus - de goddelijke idee die zich openbaart als Immanuel of “God met ons”? Christelijke eenheid is dan niet iets dat wij zelf bewerkstelligen; neen, die eenheid heeft heeft haar basis in een werkelijkheid die God al heeft vastgelegd en ons openbaart door de activiteit van de Christus. Een begrip van de eenmakende macht van de Christus brengt de suggesties van het kwaad die zouden willen verdelen, isoleren en vervreemden, tot zwijgen. Dit begrip maakt dat de mensen zich openstellen voor de geestelijke krachten van het goede die zowel de individuele als collectieve ervaring harmonisch maken. Geestelijke eenheid ligt aan alle activiteiten op het gebied van broederschap ten grondslag. Deze eenheid verheerlijkt God en is een voorbeeld van de visie van de profeet: “De aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).

Geen opmerkingen: