donderdag 7 juni 2018

Zuiverende vloedgolf

Het sterfelijk gemoed verzet zich tegen geestelijkheid en met een kracht dat het lijkt alsof de mensen met alle macht weerstand bieden aan wat goed voor hen is, en een dam van stoffelijkheid opwerpen. Maar lusteloosheid, onverschilligheid of rechtstreeks vijandschap tegenover geestelijke zaken kunnen Waarheid niet tegenhouden en de stroom van het goede gaat door, ongeacht of we onze ogen open hebben of dicht totdat de bijbelse voorspelling in vervulling gaat: “De aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren kenne, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Hab 2:13). Door de ontdekking van Christian Science zijn de sluizen geheel geopend en niets kan de zuiverende vloedgolf tegenhouden of doen omkeren. Menselijkerwijs is geen overstroming aangenaam zolang die aanhoudt. Ze voert met zich alle brokstukken die zich op haar weg bevinden, slaat over alle obstakels heen, vernietigt wat haar in de weg staat en laat niets dan verwoesting achter. Vloedgolven uit de hemel echter, laten alleen de orde en harmonie van de Christus achter. De beroering en verwarring van onze tijd wijzen erop dat de Wetenschap bezig is elk facet met het menselijk denken te zuiveren en zie het gevolg: in plaats van chaos komt het rijk van Christus. Door de geopende sluizen van de hemel geeft de Trooster voor de hele mensheid het bewijs van ‘s mensen zoonschap met God - onze erfenis: het onmetelijke goede.

Geen opmerkingen: