zaterdag 30 juni 2018

Meer liefhebben

De wetenschap dat gezondheid in overeenstemming is met Gods wil - en disharmonie niet - is een werkzame genezende kracht. Niemand hoeft ooit te aarzelen zich aan de macht van God, de goddelijke Geest, over te geven. We riskeren niets en offeren niets werkelijks en goeds op door de menselijke wil voor de goddelijke op te geven. Als we bidden kunnen we dit zonder enige terughouding doen in de wetenschap dat God Liefde is en dat daarom Zijn wil voor ons alleen het beste inhoudt. En het “beste” omvat ons vermogen de goddelijke natuur te weerspiegelen - meer lief te hebben, meer te begrijpen en onze geestelijke zin te ontwikkelen om de Vader beter tot uitdrukking te brengen. We kunnen gehoorzaam zijn aan het gebod van de apostel Paulus: “Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom.12:2).

Geen opmerkingen: