zaterdag 23 juni 2018

Leven is God

Hoe kunnen wij ophouden te geloven dat er leven in de stof is? Hoe kunnen we de suggestie ontkennen dat fysieke organen alles te maken hebben met leven en kracht? Hoe kunnen we bewijzen dat onze kracht werkelijk uit God voortkomt? Christian Science leert dat wij kracht hebben omdat we God hebben. Zij bevestigt de woorden uit de Bijbel: “Het is God, Die mij met kracht omgordt; en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.” (Ps.118:33) Mrs. Eddy geeft de opmerkelijke verklaring: “Kracht is in de mens, niet in de spieren.” (Misc. p.162)
Christus Jezus werd in zijn leven geïnspireerd en gesterkt door de goddelijke Liefde. Hij was zich steeds ervan bewust dat God zijn Leven en kracht was, waardoor hij in staat was de eeuwigheid van Leven te bewijzen - niet alleen voor zichzelf maar voor allen. Hij overwon de dood doordat hij begreep dat Leven God is en dat het werkelijk bewustzijn de mens in volmaakte harmonie en welzijn omvat. Zo toonde Jezus dat de Christus, de ware idee van God, voor altijd één is met zijn goddelijk Beginsel. Ook al hebben wij het gevoel dat wij zijn voorbeeld nog lang niet navolgen, dit voorbeeld toont ons steeds weer aan waar wij ons vertrouwen behoren te stellen - in God, Geest, en niet in de stof.

Geen opmerkingen: