woensdag 27 juni 2018

Door God in stand gehouden

Het gebed dat Jezus ons heeft gegeven, begint met de woorden: “Onze Vader” (Matth.6:9). In een van de brieven van Johannes lezen we: ”Geliefden nu zijn wij kinderen Gods” (1Joh.3:2). Geheel daarmee in overeenstemming schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid p.29: “Zij, die in de Christelijke Wetenschap onderricht zijn, hebben het heerlijk inzicht verworven, dat God de enige schepper van de mens is”. En op p.33 zegt ze: “God het goddelijk Beginsel van de mens, en de mens naar Gods gelijkenis, zijn onscheidbaar, harmonisch en eeuwig.” En ze vervolgt: “God is het Ouder-Gemoed en de mens is de geestelijke afstammeling van God.” Als we de dag beginnen met gebed en luisteren naar God om de ongerepte verwantschap tussen de mens en Hem aan het licht te brengen, kunnen we gesterkt die dag tegemoet gaan, overtuigd dat God goed is en ieder voorval en iedere menselijke verhouding bestuurt. We zien onszelf en onze naasten dan als Gods rechtschapen, beminnelijke kinderen - gezond, vol vreugde en vrij. Wanneer we ons zoonschap van God opnieuw bevestigen en in ons ware wezen Zijn zuivere gelijkenis zien, zijn we in staat in alle nederigheid te weten dat we inderdaad Gods zonen zijn en dat Hij ons goed geschapen heeft. De kracht van ons vermogen goed te zijn en het goede te doen, komt voort uit onze eenheid met Hem. Omdat onze reinheid geworteld is in Zijn onveranderlijke heiligheid zijn we beveiligd tegen verleiding. De glorie van al wat goed is behoort aan God toe en niet aan ons. Hij beschermt onze onschuld, en we verlaten ons vol vertrouwen op Zijn steun in de vaste overtuiging dat die nooit zal falen. De gelijkenis van de mens met God wordt door God in stand gehouden.

Geen opmerkingen: