vrijdag 22 juni 2018

De mogendheden van de Heere

“Ik zal heengaan in de mogendheden van de Heere Heere.” Ps. 71:16
Wat geeft het ons een steun als we zo uitgerust verder kunnen gaan! God is het Leven van de mens en wij kunnen dit Leven tot uitdrukking brengen in onuitputtelijke kracht en een onophoudelijke ontvouwing van het goede. Kracht is ons goddelijk recht, omdat de mens het Leven weerspiegelt dat God is. Ware kracht en energie komen uit God voort. Zij zijn niet afhankelijk van fysieke organen en niet onderhevig aan stoffelijke wetten van beperking en uitputting. Aangezien de mens in werkelijkheid de geestelijke uitdrukking van Leven is, heeft hij altijd kracht en sterkte; zijn door God gegeven energie kan nooit uitgeput raken. 
Het tegengestelde van deze redenering is het geloof dat er kracht is in de stof - in een menselijk, fysiek lichaam - of dat die beperkt is en uitgeput kan raken of door menselijk  ingrijpen beëindigd kan worden. Maar het bestaan van de mens is geestelijk, niet lichamelijk en hij hoeft geen kracht te “krijgen”. Hij weerspiegelt reeds “de mogendheden van de Heere”, de vitaliteit en kracht van Leven, de macht en geestelijke energie van Waarheid, die voor altijd onbelemmerd zijn.

Geen opmerkingen: