dinsdag 26 juni 2018

De absolute zekerheid

Jezus verkondigde met moed en gezag de absolute zekerheid van zijn eenheid met God. Er staat dat zijn vijanden hem wilden doden omdat hij getuigde dat God zijn Vader was. Waarom werd het materialisme dat zo kenmerkend was voor de gedachte van Jezus’ tegenstanders, zo geprikkeld door deze verklaring van zijn eenheid met God als zijn Vader? Omdat materialisme zich bedreigd voelt - en in wezen niet eens kan bestaan - in de aanwezigheid van een van zichzelf bewuste geestelijkheid. Toen zijn optreden als Wegwijzer ten einde liep, trachtte het kwaad opnieuw Jezus’ werk tot een bespotting te maken. Deze keer kwam dit tot uiting in de hoon van hen die tijdens de kruisiging voorbij kwamen en hem toeriepen: “Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis” (Matth. 27:40). Ze begrepen niet dat Jezus bezig was zijn goddelijk zoonschap te bewijzen. Hij gebruikte zijn door God gegeven geestelijke macht niet om zichzelf de beproevingen van de kruisiging te besparen. Integendeel, hij was bereid om alles wat in het menselijk leven kan gebeuren te doorstaan teneinde zijn volledige overwinning over vervolging, vernietiging en de dood - en zelfs over het geloof van leven in de stof - te bezegelen, om op die manier zijn heilige zending als Wegwijzer te vervullen en de mensheid een voorbeeld te geven hoe tot volledige verlossing te komen.

Geen opmerkingen: