zondag 17 juni 2018

Aan God overgelaten

Door haar standvastig vertrouwen op God en haar liefde voor de mensheid bleef Mrs. Eddy de ernstigste omstandigheden meester door te weigeren toe te geven aan slechte gezondheid, droefheid, armoede of vervolging. In plaats daarvan vertrouwde zij meer op God en adopteerde de onveranderlijke vrede die de mens eigen is als de weerspiegeling van Liefde. Haar “Avondmaalsgezang” houdt deze troostende gedachte in over de boodschap van de Heiland aan het moedeloze hart:

Lijder zij noodt u: “Kom aan mijn boezem,
Liefde droogt zacht iedre traan,
Zij doet alle neev’len vliên,
doet de volle glans u zien
Ener vreugde die nooit zal vergaan.”

(gezang 298)
Verheug u. Bid met meer overgave. Bezielde gedachten houden zich constant en blijmoedig bij het begrijpen van het werkelijke, geestelijke heelal, waarin God oppermachtig regeert en de mens, als Zijn zuivere uitdrukking, in volmaakte harmonie bestaat. In dit rijk van het werkelijke heerst geen individuele of collectieve zwaarmoedigheid, wordt aan somberheid en duisternis niet toegegeven, houdt geen wereldomvattende teruggang of depressie stand, omdat er geen kwaad of somberheid bestaat om aan toe te geven! Hoe gelukzalig is het te leren dat wij niet aan onszelf, maar aan God overgelaten zijn.

Geen opmerkingen: