dinsdag 1 mei 2018

Vrijheid

Het is onze verantwoordelijkheid ons open te stellen voor de macht van de goddelijke Liefde en plaats te maken voor stromen van Liefde. Wij doen dit door te geven. We verliezen niet wat wij geven, we verliezen alleen wat we behouden. Ware zelfontplooiing komt door de wil om te leven, opdat het oneindige Beginsel van Leven, dat ons altijd op de juiste wijze leidt, tot uitdrukking wordt gebracht. En deze leiding is niet onze activiteit, die is van God. Wij ervaren evenwicht door bewust één-zijn, in wijsheid en Liefde, en met de hele schepping. Dan zien we dat niemand ooit kan worden gescheiden of wedijveren met een ander, maar alleen één zijn in middelpunt en omtrek van het zijn, in wijsheid en Liefde. Daarom kunnen wij in werkelijkheid niet onderworpen zijn aan spanningen, noch van binnen uit, nog van buiten af, aan angst of beperking. Wij zijn één met alles wat we nodig hebben voor een leven dat in evenwicht is. Al deze ontdekkingen helpen ons om vrij te zijn van angst, onzekerheid en stress, zodat de woorden van de Bijbel in ons leven kunnen worden vervuld. “Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.” (2 Kor. 3:17)

Geen opmerkingen: