donderdag 24 mei 2018

Onweerstaanbaar krachtig

Wat doet Christian Science? Met haar gebruikelijke fraaie beeldspraak schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings p.185: “Zelfverloochening  van alles wat de zogenaamde stoffelijke mens uitmaakt, en het erkennen en verwezenlijken van de geestelijke identiteit van de mens als kind van God, is de Wetenschap die de sluizen des hemels opent, vanwaar het goede in alle levensgebieden binnenstroomt en stervelingen zuivert van alle onreinheid, alle lijden vernietigt en het ware beeld en de ware gelijkenis aan het licht brengt.” Ja, denk u dat eens in. De Wetenschap heeft voor de hele wereld de “sluizen des hemels geopend”! Haar invloed strekt zich uit over de gehele mensheid, over iedere natie en taal, over elk individu, iedere situatie. Geen mens is buiten haar actieradius of buiten haar bereik. Zij zegt tot de mensheid: “Wie wil, neme het water des levens om niet.” (Hab. 2:14) Het sterfelijk denken is traag in het waarnemen en erkennen van hemelse stromingen, maar ze zijn er toch en ze zijn onweerstaanbaar krachtig en onverstoorbaar. De Wetenschap heeft de sluizen des hemels ontsloten en Gods openbaring van Zichzelf doorstroomt de wereld en breekt  daarbij de zinsbegoocheling van de stof. De stoffelijke zinnen erkennen de Wetenschap niet, omdat zij boven hun begrip uitgaat. Maar de Wetenschap is waarheid, die het menselijk bewustzijn verandert. Haar zegeningen worden overal gevoeld.

Geen opmerkingen: